دانلود رام رسمی 4.2.2 HomeSync GT-B9150 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 HomeSync GT-B9150 فایل فلش

Model GT-B9150
Model name HomeSync
Country Russia
Version Android 4.2.2
Changelist 1572434
Build date Mon, 16 Sep 2013 07:42:36 +0000
Product code SER
PDA B9150XXUBMI2
CSC B9150OXEBMH3

 

RIAL 70,000 – خرید

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود رام رسمی 4.2.2 HomeSync GT-B9150 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 HomeSync GT-B9150 فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.2.2 HomeSync GT-B9150 فایل فلش