دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY K Zoom LTE A SM C115M فایل فلش

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY K Zoom LTE A SM C115M فایل فلش

Model SM-C115M
Model name GALAXY K Zoom LTE-A
Country Colombia
Version Android 4.4.2
Changelist ۴۶۹۰۹۵۴
Build date Mon, 28 Sep 2015 20:31:20 +0000
Product code COO
PDA C115MVJU1AOI1
CSC C115MUUB1AOD1

۹۵۲ مگابایت

70,000ریال – خرید

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY K Zoom LTE A SM C115M فایل فلش

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY K Zoom LTE A SM C115M فایل فلش

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY K Zoom LTE A SM C115M فایل فلش