دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY S5 mini SM-G800M فایل فلش

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY S5 mini SM-G800M فایل فلش

Model SM-G800M
Model name GALAXY S5 mini
Country Unknown
Version Android 4.4.2
Changelist ۳۴۶۰۵۸۵
Build date Tue, 02 Dec 2014 08:46:12 +0000
Product code BVO
PDA G800MUBU1ANL1
CSC G800MBVO1ANI1
70,000ریال – خرید

 

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY S5 mini SM-G800M فایل فلش

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY S5 mini SM-G800M فایل فلش

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY S5 mini SM-G800M فایل فلش