دانلود رام های رسمی 4.4.2 I257m فایل فلش فریمور

 

 • I257MVLUAMK5_OYAAMK5_RWC_Canada_Rogers_Android_4.2.2.zip

  897.2MB Oct 01, 2015 | 09:53AM

  I257MVLUBNE6_OYABNE6_RWC_Canada_Rogers_4.4.2_KitKat.zip

  926.1MB Oct 01, 2015 | 09:54AM

  I257MVLUBNG1_OYABNG1_TLS_Canada_Telus_4.4.2.zip

  916.3MB Oct 01, 2015 | 09:55AM

  I257MVLUBNG2_OYABNG2_RWC_Canada_Rogers_4.4.2.zip

  916.3MB Oct 01, 2015 | 09:55AM

  I257MVLUBNG2_OYABNG2_TLS_Canada_Telus_4.4.2.zip

  916.3MB Oct 01, 2015 | 09:55AM

 

دانلود رام های رسمی 4.4.2 I257m فایل فلش فریمور

دانلود رام های رسمی 4.4.2 I257m فایل فلش فریمور

دانلود رام های رسمی 4.4.2 I257m فایل فلش فریمور